Փորձնական դաս

15⁰ սուր անկյունով ուղղանկյուն եռանկյուն

Առարկա: Մաթեմատիկա | Դասարան: 8,9,10,11,12 | Տեվողություն: 10

Ուսուցիչ

Այլ դասեր

Անալիտիկ երկրաչափություն

Ուսուցիչ:

Ուսումնասիրել հիմունքները

Երկրաչափություն 8

Ուսուցիչ:

եռանկյունի

Եռանկյունաչափություն

Ուսուցիչ: ընկ. Սեդրակյան

Ուսումնասիրել հիմուլքները

Algebra1/Beginning Algebra

Ուսուցիչ: Mrs. B

basic topics of Algebra, including linear equations and inequalities.

Օգնություն դիմորդին (Երկրաչափություն)

Ուսուցիչ:

Դիտարկվում է. Շտեմարան մաս 1, գլուխ 2, բաժին 6, խնդիր № 29