Algebra1/Beginning Algebra

basic topics of Algebra, including linear equations and inequalities.

Առարկա: Մաթեմատիկա | Դասարան: 8,9 | Տեվողություն: 60

Ուսուցիչ

Mathematics instructor

Այլ դասեր

Անալիտիկ երկրաչափություն

Ուսուցիչ:

Ուսումնասիրել հիմունքները

Երկրաչափություն 8

Ուսուցիչ:

եռանկյունի

Եռանկյունաչափություն

Ուսուցիչ: ընկ. Սեդրակյան

Ուսումնասիրել հիմուլքները

Փորձնական դաս

Ուսուցիչ:

15⁰ սուր անկյունով ուղղանկյուն եռանկյուն

Օգնություն դիմորդին (Երկրաչափություն)

Ուսուցիչ:

Դիտարկվում է. Շտեմարան մաս 1, գլուխ 2, բաժին 6, խնդիր № 29