Եռանկյունաչափություն

Ուսումնասիրել հիմուլքները

Առարկա: Մաթեմատիկա | Դասարան: 9,10 | Տեվողություն: 0

Ուսուցիչ

Matematics

Այլ դասեր

Անալիտիկ երկրաչափություն

Ուսուցիչ:

Ուսումնասիրել հիմունքները

Երկրաչափություն 8

Ուսուցիչ:

եռանկյունի

Algebra1/Beginning Algebra

Ուսուցիչ: Mrs. B

basic topics of Algebra, including linear equations and inequalities.

Փորձնական դաս

Ուսուցիչ:

15⁰ սուր անկյունով ուղղանկյուն եռանկյուն

Օգնություն դիմորդին (Երկրաչափություն)

Ուսուցիչ:

Դիտարկվում է. Շտեմարան մաս 1, գլուխ 2, բաժին 6, խնդիր № 29