Անալիտիկ երկրաչափություն

Ուսումնասիրել հիմունքները

Առարկա: Մաթեմատիկա | Դասարան: 11,12 | Տեվողություն: 30

Ուսուցիչ

Teacher

Այլ դասեր

Երկրաչափություն 8

Ուսուցիչ:

եռանկյունի

Եռանկյունաչափություն

Ուսուցիչ: ընկ. Սեդրակյան

Ուսումնասիրել հիմուլքները

Algebra1/Beginning Algebra

Ուսուցիչ: Mrs. B

basic topics of Algebra, including linear equations and inequalities.

Փորձնական դաս

Ուսուցիչ:

15⁰ սուր անկյունով ուղղանկյուն եռանկյուն

Օգնություն դիմորդին (Երկրաչափություն)

Ուսուցիչ:

Դիտարկվում է. Շտեմարան մաս 1, գլուխ 2, բաժին 6, խնդիր № 29